Blog

Музеен тур с авторите на изложбата „25 години и 5 теми по-късно“

Националната галерия организира два последователни тура в юбилейната изложба на Института за съвременно изкуство – София озаглавена „25 години и 5 теми по-късно“. Среща с част от авторите, които разказват за своите работи, както и за събитията и историята свързана с тях и ИСИ през годините и важни моменти от развитието на художествената сцена в България през последния четвърт век.

Национална галерия/Двореца

31.10.2020 (събота) от 16.00 часа с Недко Солаков, Красимир Терзиев, Кирил Прашков и Правдолюб Иванов.

21.11.2020 (събота) от 16.00 часа с Мариела Гемишева, Лъчезар Бояджиев, Калин Серапионов и Иван Мудов.

Gallery