Калин Серапионов е роден е през 1967 г. във Враца, живее и работи в София. Занимава се с видео, като интересът му е насочен предимно към видеоинсталациите и способността на видеото да произвежда съспенс, без да „пропада“ в наративните похвати на киното. Отношението на видеото и видеоинсталацията с пространството, процеса на превръщане на едно изображение в смисъл, както и ефекта на визуалното представяне. Проектите му се отнасят към контекста, време, обстоятелства, памет, места и съби¬тия и техните значения. Изследва различните човешки отношения, характери, общности, навици, поведение и взаимовръзки, съвременния град и начина на живеене. Работите му са стремеж към създаване на силно въздействаща визия, която едновременно използва достиженията на съвременното общество, но и се отнася критично към клишетата, които то създава. Разгледайте последните проекти или кликнете тук всички проекти