Проект

Защо жени?

2004, видео

DVD, Pal, 4:3, звук; 5:17 мин (луп)

Работата е своеобразно наблюдение на навиците и рефлексите на българските жени в градското пространство. Видеото показва скрит „уличен хулиган“, който замеря с яйца нищо неподозиращи жени. Камерата следи тяхната реакция, докато, макар и странно, самата акция отбелязва тъжна статистика. Почти всички от жените се възприемат като жертви и нито една от тях не отвръща на „нападението“. Въпреки комичната ситуация, реакцията им е една и съща – счупените яйца около тях предизвикват страх и отстъпление от „бойното поле“. Те бързат да се скрият, сякаш това е единственият начин да изразят недоволството си.

Video Stills