Проект

Видео архив Визуален семинар

2003 – 2006

Мултиканална видеоинсталация; четири видеа на DVD, три TV монитора, видеопрожектор, четири DVD плеъра, слушалки; печатни материали; вариращи размери. В сътрудничество с Яра Бубнова и Лачезар Бояджиев

Инсталация в изложбата Wild Capital, Кунстхаус Дрезден, май – юни 2006

Работата е документална видеоинсталация, която представя проекта Визуален семинар във формата на видеоархив и публикации.

Визуален семинар е мултидисциплинарен проект, разработен от Институт за съвременно изкуство – София, в сътрудничество с Център за академични иследвания, София през периода 2003–2006 г. Той е осъществен в рамките на  relations – проект, иницииран от Федералната културна фондация на Германия. Визуален семинар е посветен на визуалната среда и градското развитие в нео-капиталистическото общество, фокусирайки се предимно върху съвременната култура на обществото в преход – в случая България, както и неговата връзка с останалата част от света/реалността. Инсталацията е съставена от четири части, които се отнасят към четирите основни модула на проекта. 

Форум визуална култура
Публични дебати
DVD, Pal, звук, 54'46'' (лууп)
Визуално съседство, слайдшоу
DVD, Pal, без звук, 10' (луп) 

Програма за стипендианти
Видеокомпилация с работи на Лъчезар Бояджиев, Красимир Терзиев, X-tendo, Иван Мудов, Явор Гърдев
DVD, Pal, звук, 42'34'' (луп)

Програма за гости
Gelatin Going Sofia, Шон Снайдер, изложба Завръщане в червената ривиера
DVD, Pal, звук, 46'52'' (луп)

Издателска програма
Публикации, каталози, вестници, плакати, информационни и образователни материали, които се отнасят се до съответните събития и етапи от развитието на проекта.

More info about Visual Seminar http://www.ica-sofia.org/en/archive/visual-seminar

Инсталация в изложбата Wild Capital, Кунстхаус Дрезден, май – юни 2006

Installation views