Проект

Вход – изход

1997

Инсталация за конкретно място; дървена конструкция, врата, метални стяги, дребен чакъл; 100x300x285 см

Инсталация във фермерското поле над град Гарс (на река Камп), Австрия. В рамките на проекта Изкуство в природата

Installation views