Проект

Unrendered

2001, двуканална видеоинсталация.

DVD, Pal, 4:3, звук, 18:16 мин. (луп). 2 DVD плеъра, 2 видео прожектора, аудио система, синхронизация.

Видео документация на инсталацията в Manifesta 4, Frankfurter Kunstverein, 2002. Фрагменти, 6 мин.

Видеоинсталацията Unrendered представя едно обикновенно, ежеднедно действие, в което хора чакат на мястото, определено за срещи на централната гара в Цюрих. Двата видео канала се прожектират върху две съседни стени, образуващи прав ъгъл по между си. Те подканват зрителя да изучава, сравнява и анализира поведението на чакащите: очакването, изражението на лицата, мотаенето, нервното пушене... Между „актьорите“ няма комуникация. Едва ли някой от тях се интересува от смисъла на мястото на което се намират.

Начина на инсталиране създава усещането за взаимодействие между двете видеоизображения. Празното пространство между тях е запълнено с погледи и жестове като символи и метафори на комуникацията. Моментната ситуация на тълпата и публичното пространство са уловени и пренаредени в затворената система на лаболаторна среда, където „необработения“ видео материал става обект на контролирано наблюдение. Така, чрез визуалната интерпретация на публичното пространство, обикновенно затворената галериина среда се превръща в преживяване за самите зрители. Съпоставянето на двата контекста задава въпроса за характеристиката на двете напълно различни локации – различни в смисъла на градската среда, архитектура, социална функция и значение.

Инсталацията се състой от два синхронизирани видео канала, които се възпроизвеждат от два DVD плеъра. Прожектират се в затъмнено пространство, директно върху две съседни стени или на два екрана, поставени под прав ъгъл. Големина на прожекциите около 280х350 см. Техника: два видеопрожектора, два DVD плеъра, аудио система с две колони за всеки видеоканал.

Проекта е реализиран с подкрепата на фондация Ландес и Гир, Цуг, Швейцария. Специални благодарности на Егли филм и видео, Цюрих.

Инсталация в изложбите Manifesta 4, Frankfurter Kunstverein, Франкфурт/Майн 2002. Фотография: Бернд Бодтландер; Unrendered, ATA Център/Институт за съвременно изкуство – София, 2004. Фотография: Димитър Дилков

Installation views

Video Stills