Проект

Търсената категория

1996

Фотоинсталация, 15 черно/бели портретни фотографии, 146x116 см (2), 118x85 см (1), 39x27 см (12)

Инсталация в изложбата Export-Import, СГХГ 2002

Работата изследва трансвестизма като социален и художествен проблем, който все още не е съществувал в местния контекст. Тя е съставена от фотопортрети „очи в очи“ на колегите на автора от мъжки пол и автопортрети в различни роли. Той – като част от мъжката професионална общност; Той – разсъблечен като „обикновен“ човек; Той – като „другият“ с женски грим и перука тип блонди. Мъжките портрети изграждат тона на перфектна обективност, подходящада илюстрира „Кой, кой е“ на българската сцена за съвременно изкуство по това време. Визуалната натрапчивост на произведението примамва погледа към „ретушираното“ изображение-инсинуация, което не е равно на другите по смисъл. То е извън техните плътни редици, то няма същия начин на съществуване като тях, то просто не съществува. „Исканият“ персонаж в работатана Калин Серапионов е травестит – неясна и неконвенционална фигура за културната ни сцена, олицетворение на най-шокиращата концепция за „другостта“.

Яра Бубнова

Tекста е публикуван в каталога In Search of Balkania 2002. Neue Galerie Грац, Австрия

Installation views