Проект

Руса жена с червена рокля и ярко червило говори по телефона и пуши цигара

2016, видео

HD, звук, 5'59" (луп), Тираж от 5 + 2 авторски копия. Звук Ангел Симитчиев

Видео портрет в който наименованието подсказва какъв трябва да е образа. Кадъра е one shot, камерата следи “модела”, движението, жестовете. Зрителя обаче не вижда реалният образ, а неговите video scopes – обхвата на цветовата графика. Уейвформите (waveforms) показват нивото на видео сигнала. Наличието на повече “бели точки” в различните цветови нива означава добре заснето изображение. Тук то е скрито зад техническата графика. Зрителят е подканен да разчете тези диаграми и да ги анализира. Да се опита да изгради собствени асоциации върху образа, основавайки се на посоката, зададена в наименованието на работата.

Video Stills