Проект

Перформанс по случайност

2009

Перформанс, представен чрез видео и обекти; HD видео, звук, 13:55 мин (луп); моторна коса STIHL, туба с гориво, ръкавици, предпазни очила, тревни чимове; размери 170х150х80 см.

Идеята на проекта е да представи перформанс, но през чуждите очи – разказа на хората, които единствени са видели случилото се. Съществува действие, извършено от автора под друга форма, в частен контекст, без публичност, и без намерение за художествена акция. Това действие обаче впоследствие е осмислено като творба и е представено като перформанс. В случая публиката трябва да се „довери“ на единственните очевидци и на тяхната интерпретация, и да я приеме като достоверна.

Действието се състои в окосяването на ливадата на къщата на Лъчезар Бояджиев, в село Млечево. Подтикнат от обстоятелствата, от бездействието по време на почивката и най-вече от машината – моторна коса, аз окосих тревата в целия двор с площ около 2 декара. Това стана в началото на май 2009, когато Лъчо ни покани да му гостуваме за почивните дни. След косенето споделих, малко на шега, че, то може да се счита за перформанса, който трябваше да направя за предстояща изложба, но за съжаление освен там присъстващите, никой не го е видял.

Няколко седмици по късно събрах отново всичките „свидетели“ на същото място. Накарах ги да разкажат пред камерата какво са видели тогава. Целта беше тяхното предаване на фактите да изгради структурата в моята документаця. Заснех видеоматериал, в който участниците са Лъчо, неговата майка, неговият син Гого, гаджето на Гого Диди, Мариела и Ясен, брат на Лъчо, който не беше видял косенето, но му беше разказано по телефона. Интересуваше ме най-вече чуждият поглед, това, че аз не присъствам никъде, а други хора разказват какво и как съм направил. Разчита се основно на нивото на тяхната интерпретация и на начина, по който всичко това е представено – визуалната документация.

Перформансът е представен в изложбата чрез документално HD видео, субтитрирано на английски. Освен видеото, инсталацията се състои от моторна коса, туба с гориво, ръкавици, предпазни очила и тревни чимове. Техника: 26' или 32' HD плазмен или LCD монитор, медия плеър, стерео слушалки. Видеото се възпроизвежда като файл, QuickTime (.mov) HD 1920x1080. Мониторът е закачен на стената, а около него на пода са разположени косачката, аксесоарите и тревата.­­­ 

Инсталация в изложбата Техники, галерия ИСИ, София, август – септември 2009

Installation views

Video Stills