Проект

On and Off

2016, неон – инсталация

Неон, кабели, два трансформатора, превключвател; 60x60 см приблизително само обекта (220x80 см с кабелите). Тираж от 5 + 2 авторски копия

Инсталацията е съставена от два неона изобразяващи думите ON и OFF с главни букви. ON свети в студено бяло. OFF е черен отпред и свети само от към гърба като разсеяното отражение върху стената оформя силуета на буквите. Двата неона са инсталирани един под друг, като OFF е обърнат на 180°. Те светят самостоятелно. Когато ON изключи, светва OFF и обратно. Свързани са с таймер, програмиран да превключва на интервал от 5 секунди. ON е ярък, докато OFF изглежда угаснал.

ON и OFF са добре познатите символи на консумеризма. Тяхното значение е многостранно – включване, светлина, начало, сила или присъствие са опозиция на край, тъмнина, изключване, отсъствие. Работата противопоставя тези клишета. Постоянното светване и угасване задава формата на повтаряемост, която е начин клишетата да се материализират.

Installation views