Проект

Настилка

2004, видео.

DVD, Pal, 16:9, без звук; 15:07 мин (луп).

Фрагмент, 1:22 мин.

Видеото играе с възможността за безкрайно наблюдение. „Желаещият“ поглед е отправен към явлението градско живеене. Той не вижда реалността, а нейното отражение, пресъздадено от каменната анонимност на хвърлените сенки. Наименованието Настилка е обобщена формулировка за повърхности, които в случая са обекти с конкретно действие – непрекъснато редуващи се различни повърхности, върху които са проектирани тъмни човешки силуети. Сенките проявяват разннобразната динамика на своите характеристики. Погледът е прикован от тази многоплановост и е принуден да се „автофокусира“ върху смисъла на анонимното изображение.

Инсталация в изложбата 41:42 min, АТА център / Институт за съвременно изкуство – София, март 2005

Installation views

Video Stills