Проект

Memory Gifts

2016

Хартия, вариращи размери

Работата представлява художествена интервенцията върху книгата Forget Your Past на Никола Михов. Занимава с проблема за обезценяването на паметта и отношението ни към историята и миналото, независимо какво то е било. Всеки лист на книгата е отделен и от него е направено хартиено самолетче. Книжното тяло е раздробено, страниците са превърнати в обекти, а фотографиите и текстовете по тях изграждат образа на всяко едно самолетче. Работата е преходна – съдържанието се разпада, отделни части от него политат, изчезват накъде в пространството, хвърчат или падат в някоя локва. Както в детската игра. Макар и иронично идеята на книгата не е разрушена, а е развита с нов смисъл. Наименованието Memory Gifts, използва формата на опресняване (refresh), противоположна на “re-forget”, като бумеранг неочаквано се връща обратно за да напомни символите на отминалото и ни накара да го преосмислим.

---

Книгата Forget Your Past. Монументалните паметници от времето на комунизма (2012) на Никола Михов, издадена от "ИК Жанет 45", проследява съдбата на най-значимите монументални паметници от времето на комунизма в България, от построяването им до наши дни. Тя включва 34 фотографии, както и подробна информация, събирана от автора в продължение на повече от три години. Заглавието на книгата е заимствано от надписа "Forget your past" над входа на Дом-паметника на БКП на връх Бузлуджа, който илюстрира съдбата на монументалните паметници от времето на комунизма. Замислени като знак на гордост и преклонение, днес повечето от тях са запуснати и разграбени. Независимо от това дали са посветени на Априлското въстание, на Съветската армия, или на Сръбско-българската война, днес те споделят една и съща съдба – да бъдат безмълвен символ на забравеното минало.

https://www.nikolamihov.com/forget-your-past-book

---

https://www.youtube.com/watch?v=qV362jq74Us&feature=youtu.be
В
идео Райна Тенева

Installation views