Проект

Историята никога не ни гледа в очите

2010

Серия от 13 цветни принта, 32x46 см. всеки; HD видео, звук, 20:39 мин; широкоекранен монитор, стерео слушалки; размери около 250x220 см.

Фрагмент, 5:50 мин.

Проектът се занимава с взаимоотношенията, произтичащи от възможните начини на визуална интерпретация на определена градска структура в гр. Болоня.

В случая за ориентир се използва съвсем обикновена туристическа карта, която може да се вземе безплатно от всеки информационен офис. На нея се вижда, че централната историческа част на града е „обградена“ отвсякъде с обходен булевард (viale), на който са маркирани 12 порти. Формата, която този булевард образува наподобява шестоъгълник.

В миналото тези порти са били входове и изходи с определена функция. Съвременният свят ги превръща в архитектурен паметник, перфектно реставриран, като фунцията им става съвсем символична. Две от портите обаче, не съществуват, въпреки че са маркирани на картата като такива. Физически те са били разрушени, но мястото продължава да съществува със същото име.

Проектът има за цел да направи проучване. Защо и кога тези порти са били разрушени? Имало ли е основателна причина, и каква е била тя? Дали е постигнат съответният ефект? Въобще забелязва ли се това? И най-вече дали несъществуването на тези порти се „разпознава“ като отсъствие на съществен елемент от една така добре запазена историческа градска структура?

Проучването е представено във формата на видео и фотографии. Видеото е заснето сред различни хора от града, хора работещи в малки магазинчета и заведения около несъществуващите порти, както и професионалисти занимаващи се с градската среда.

Работата е инсталирана директно върху стената. В средата е мониторът, а принтовете са разположени около него, като на някои места се застъпват. Така образуват „хаотична“ подредба с централна част и поддържащи елементи.

Инсталация в галерия Neon Campobase, Болоня, юли 2010 (в рамките на резидентна програма в Nosadella.due, Болоня)

Installation views