Проект

Installation Look

2016, фото инсталация

33 цветни и ч/б принта, фото печат, хартия Photo Rag Baryta, 44.5х59 см и 69х84 см, рамкирани. Тираж от 8 + 2 авторски копия.

Проектът обединява 33 отделни цветни и черно-бели принта с различни размери. Това са работни компютърни рисунки и схеми от различни видеоинсталации, съчетани с фотографски кадри, свързани с тях. Обособени като самостоятелни произведения те изграждат цялостна представа за специфичния работен процес на автора. Те са опит да се преведе езикът на видеото на този на фотографията. В тях водещи са детайлите, образите, композициите, обектите. За разлика от видеото статичността на фотографските кадри превръща тези конкретни образи в метафори и символи. Фотографиите показват места, хора и пространства, които са били ориентири при създаването на видео произведенията.

Инсталацията в галерия One Night Stand, София, април 2016 и в Contemporary Space, Варна, ноември 2016

Installation views