Проект

Джаги видео

2000, видеоинсталация за конкретно пространство

VHS, Pal, 16:9, звук, 8 мин. (луп); видеопрожектор, DVD плеър, аудио система, екран от дървена конструкция.

Видео документация, изложба Фронт за комуникации 2000, Баня Старинна, Пловдив. 2:27 мин.

Видеото показва игра на джаги, която е заснета отгоре така, че кадърът обхваща цялата маса, а четирите й края съвпадат точно с формата на видео изображението. Камерата е статична, вижда се само играта, движението на фигурите и топчето. Играчите не влизат в кадър.

Работата е инсталирана като горна прожекция, върху екран, който покрива целия под на изложбеното помещение. Страната на екрана, която се намира срещу входа на помещението, е повдигната с около 40 см, като по такъв начин той има наклон, образувайки ъгъл спрямо хоризонталната основа. Пространството е част от инсталацията и видпрожекцията променя неговите особености. Създава се илюзия, че наклоненият екран е основата на помещението, която е нарушена от движението на фигурите и топчето, отскачащо между четирите стени. Впечатлението, което се добива от гледната точка на зрителя, наблюдаващ от входа, е за динамична визия, която поради наклона на видеопрожекцията изглежда „деконструктивна".

На показаните кадри от инсталацията в Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня Старинна, изложба Фронт за комуникации 2000 пространството е с размери 248х280 см и височина 580 см. Екранът е дървена плоскост с основа. Тя покрива цялото помещение, плътно до станите. Видеопрожекторът е монтиран на тавана.

Инсталационни проекти и инсталация в изложбата Фронт за комуникации 2000, Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня Старинна, 2000.

Installation views