Проект

Движение

2010

HD видео, без звук, 7:58 мин.

Фрагмент, 1:32 мин.

Видеото е изградено от кадри на движещи се мотоциклети, заснети по централните улици на град Болоня. Те са монтирани и обработени така, че да представят непрекъснато състезание. Идеята на работата е чрез художествена манипулация на реалния образ характерен за определена градска среда, да се провокират визуалните навици и начина й на възприемане.

Камерата следи само движещите се с бърза скорост мотоциклети, докато задният план около тях не е на фокус. Посредством монтаж са изчистени ненужните подробности, мотоциклетите са „залепени“ един за друг така, че да образуват поредица от непрекъснато движение. Картината е манипулирана с допълнителни визуални ефекти, за да създаде усещане, в което познатото е отделено от своя обичаен смисъл и е подсилено с възможностите за въздействие на контролираната визуална намеса.

Работата се показва като HD видеопрожекция, на екран или директно върху стена. Минимална големина – 360 см. на хоризонталната страна. Техника: HD видеопрожектор, медия плеър. Възпроизвежда се като видео файл, QuickTime (.mov), HD 1920x1080.

Инсталация в галерия Neon Campobase, Болоня, юли 2010 (в рамките на резидентна програма в Nosadella.due, Болоня)

Installation views

Video Stills