Проект

Do You Feel You Are Different?

1996-2014

Неон, 16.5x70 см, Тираж от 5 + 2 авторски копия.

Производството на неона и инсталацията в изложбата Prehod for Sale, Галерия ИСИ, София, декември 2014.

Installation views