Проект

Biennial Life

2002, видео

DVD, Pal, 4:3, звук; 47 мин. Проектът е реализиран в сътрудничество с Яра Бубнова и Лъчезар Бояджиев.

Проектът е замислен като документална видео-творба, отразяваща случващото се непосредствено около откриването на 4-то биенале за съвременно изкуство в Цетинье. Тя се състои от филмиране и представяне на ситуацията такава каквато е, такава каквато я формират поканените участници, гостите, публиката и домакините. Обекти на интерес на автора са хората, случките, клюките, присъствието, случайността, комуникацията, реакцията на местните жители, средата. Целта е диалогът и идеята за реконструкция, заложени в кураторската концепция да бъдат пресъздадени чрез вглеждане в неформалната част, в кухнята на осъществяването на подобен проект. Да се анализира този невидим за публиката процес, като стане еднакво достъпен в изложбените пространства, както са самите художествени произведения.

Авторът, който е и участник в биеналето, приема съответната роля на снимащ. Той е оборудван с необходимите технически средства за тази цел. Старае се да покрива дадения периметър, да търси случката, да я наблюдава и да я филмира. Авторът има сложната задача да съвмести две действия: от една страна да изиграе ролята, като се стреми да не бъде забелязван и да не предизвиква излишни смущения и, от друга, да улавя/заснема всичко, интересните неща, пречупени през собствената му художествена идея.

Проектът разчита да пресъздаде системата на смесване между местната и част от международната, занимаваща се със съвременно изкуство, общности. Разчита се и на случайността, на случващото се, породено от това смесване и на реакцията спрямо конкретната ситуация. Обекти на интерпретация са хората и мястото, възможността за диалог, следствието от него.

Installation views