Проект

Без название (у дома)

2010, двуканална видеоинсталация

две препокриващи се видеопрожекции, DVD, без звук, синхронизация; 3:43 мин (луп)

Компютърна симулация, фрагмент, 0:45 мин.

В работата странното съчетание от няколко архитектурни елемента: средновековен паметник, бронзови статуи на двама партизани и модерна сграда, всички те намиращи се на един и същи площад, е съчетано с друг още по-абсурден елемент – пасящи овце. Мястото е площадът „VII ноември, 1944“ в  Болоня, Италия. Посредством наслагването на образите се повдига въпросът за това, до каква степен историческата памет се вписва адекватно в даден контекст. Но ако самата архитектура, принадлежаща към различни стилове и епохи,може да се възприеме за нещо нормално, то присъствието на партизаните в тази среда като че ли e най-неподходящо. Изглежда така сякаш те никога няма да си тръгнат оттам ...

Видеоинсталацията е съставена от две насложени една върху друга и припокриващи се частично се прожекции. Основната от тях представлява анимирани статични общи кадри и детайли на площада и статуите с партизаните. Втората прожекция е заснето видео на група овце по време на паша, които са „напаснати“ около паметника в основната прожекция.

Формат: основна прожекция 4:3; горна прожекция 16:9. Големина на инсталацията около 300х400 см. Техника: два видеопрожектора, два DVD плеъраи синхронизатор за двата видеоканала.

Инсталация в галерия Neon Campobase, Болоня, юли 2010 (в рамките на резидентна програма в Nosadella.due, Болоня)

Installation views