Проект

1719D

2006-2007, двуканална видеоинсталация.

Видео, DVD, NTSC, 4:3, без звук; 35 мин (луп).

Фрагмент, компютърна симулация, 4:52 мин.

Работата се занимава с различията на контекста, на които станах свидетел по време на престоя си в Бъркли, Калифорния. Тя е отражение на средата, начина на живеене, хората и техните характери. Работата изследва „времето“ и „мястото“ и визуализира резултата от процеса на „художествено наблюдаване“ на определена територия и социална система.

Единят видеоканал показва анимирани статични изображения на къщи, самостоятелни или в съседство и улици видяни като градски контекст. Безлюдните гледки са съчетани с движещ се текст, който върви по време на цялото видео. Той е непринудена форма на споделяне на събраните ежедневни впечатления. Другото видео е антипод ­– многообразие от хора и тълпи, по улиците на големия град. Заснети в близък план или в група, тези хора се явяват като формалната ни представа за градското живеене.

Инсталация в изложбата, Heterotopias, 3-то биенале на съвременното изкуство, Солун, май – септември 2007; Нулева гравитация, Център за съвременно изкуство Баня старинна, Пловдив, септември 2008

Installation views

Video Stills