Блог

Gelatin Going Sofia

2004, видео документация. DVD, Pal, 4:3, звук, 14:32 мин.

Визуален семинар
Институт за съвременно изкуство – София
Център за академични иследвания

GELATIN GOING SOFIA

Видеото е заснето на 23-25 юни, 2004 по пътя на Желатин от Своге за София
и лекцията на групата в АТА център/ИСИ – София и на площад Йоан Павел II в София.

Видеография Калин Серапионов

© 2004 Институт за съвременно изкуство – София

Gelatin Going Sofia е част от програмата Гости на Визуалния семинар, 
проект на Института за съвременно изкуство – София 
и Центъра за академични изследвания София, в сътрудничество 
с Рилейшънс, проект на Федералната културна фондация, Германия.