Инсталацията в Sex Appeal. Сексистка изложба, галерия One Night Stand, София, май 2017. Кураторки: Ивана Ненчева, Стефка Цанева, Даниела Радева