Видео портрет в който наименованието подсказва какъв трябва да е образа. Кадъра е one shot, камерата следи “модела”, движението, жестовете. Зрителя обаче не вижда реалният образ, а неговите video scopes – обхвата на цветовата графика. Уейвформите (waveforms) показват нивото на видео сигнала. Наличието на повече “бели точки” в различните цветови нива означава добре заснето изображение. Тук то е скрито зад техническата графика. Зрителят е подканен да разчете тези диаграми и да ги анализира. Да се опита да изгради собствени асоциации върху образа, основавайки се на посоката, зададена в наименованието на работата.