Работата в изложбата Познай себе си, галерия ИСИ, София, септември 2014.