Производството на неона и инсталацията в изложбата Prehod for Sale, Галерия ИСИ, София, декември 2014.