Инсталация във фермерското поле над град Гарс (на река Камп), Австрия. В рамките на проекта Изкуство в природата