Видео документация, изложба Фронт за комуникации 1999, Баня Старинна, Пловдив. 0:55 мин.

Видеото показва близък план на водна площ, заснета в езеро. То се прожектира от тавана, покривайки целия под на едно от помещенията в бивша обществена баня. Пространството е междинно, през него се достига до други помещения. Преминавайки оттам зрителят е принуден да „нагази“ във водата и така получава интуитивно усещане за нестабилност, породено от стъпването върху бетонната основа, съпроводено обаче от лекото поклащане на вълните във видеото.


Инсталация в изложбата Фронт за комуникации 1999, Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня Старинна.